sobota 24. ledna 2015

SVATEBNÍ KOLEKCE číslo 7 - Láska v oblacích...

WEDDING COLLECTION number 7 - Love in the clouds...


...s přibývajícím světlem 
a prodlužujícími dny se k nám pomalu blíží jaro.
A s jarem začne nová svatební sezona.
Nová sezona, nové barvy, nová témata.
Svatební novinky přináší i razítka Aladine.
Ve spolupráci s nimi vzniklo několik ucelených svatebních kolekcí pro nadcházející období.
Na stránkách "ALADINE.CZ" postupně najdete návody na vytvoření oznámení náležejících k jednotlivým kolekcím.
Mějte, prosím, trochu strpení.
Díky.
...with advancing light and longer days to us slowly approaching spring.
A new will start to spring wedding season.
New season, new colors, new themes.
Wedding news brings stamps Aladine.
In cooperation with them, created several complete wedding collection for the upcoming season.


At the website "ALADINE.CZ" gradually find instructions for creating wedding invitations belonging to to specific collections.

Please for patience.

Thanks.Je úžasné,viďte!!!
Na dřevěném štočku, velikost otisku 5 x 7,1 cm.
Přesvědčte se sami: Letadlo lásky.
Použila jsem ho hned na dva typy svatebního oznámení. 
It's amazing!!!
On the wooden blocks, the size of imprint 5 x 7.1 cm.
See for yourself: Airplane love .
I used it on two types of wedding invitations.

Textové zpracování je pro oba typy totožné. 
Liší se až kompletací.
Tisk na perleťový karton perlové barvy.
The text processing is identical for both types. They differ by assembling.
Printing on carton of pearl pearl color.

1/ Oznámení se srdíčkem.....
Podlepené tmavomodrým perleťovým kartonem.
Převázané krouceným provázkem.

Invitation with heart.


Combined with a dark blue pearl the carton.

Spiral bound with string.


S pozvánkou ke svatební hostině.
With an invitation to the wedding reception.


 A s obálkou v bílé barvě.
And with the envelope white color.


Druhé oznámení s ozdobným pruhem...
Převázané lněným provázkem.
The second invitation with decorate stripe...
It´s tied with string.


Pozvánka ke svatební hostině může být s obálkou.
Invitation to the wedding can be with the envelope.Nebo bez.
Or without.


Velká obálka v modré barvě.
A large envelope in blue color.


Ve stejném stylu pozvánka ke svatební hostině a RSVP karta.
Ty kulaté rohy mne baví :o).
Za to přesně umístit razítko do textu není úplně jednoduché.
In the same style invitation to the wedding reception and RSVP card.
They round corners I enjoy :o).
For exactly to stamp the text is not easy.Je milé poděkovat svatebním hostům:

- že byli v tento důležitý den s Vámi a sdíleli Vaše štěstí
- za moudrá slova a postřehy z manželského života
- že Vám budou i adále stále na blízku
- za velkorysé svatební daryIt's nice to thank wedding guests:- they were in this big day with you tion and share your happiness

- for wise words and insights from a Marriage

- that you will continue to be still stay close

- for generous wedding gifts
Postoupíme ke svatební tabuli.
 Ani tady nesmíte nic podcenit.
 Čísla stolů a jmenovky pomohou zabránit chaosu, kam se mají hosté posadit.
Go to wedding banquet.
Even there must not underestimate anything.
Table numbers and name tags help prevent chaos, where guests sit.

Ačkoli jsou cupcakes importovanou pochoutkou, i u nás se staly oblíbenými u svatebních tabulí a naparty.
A pokud je ještě uložíte do hezkého obalu, kdo by odolal.
Although cupcakes imported a delicacy in our country has become popular with Wedding and  at  the party.
And if is even save to the pretty packaging, who could resist.


Podobně je to i se svatebními mandlemi.
Nemusí to být nutně cukrové mandle, i když mají své opodstatnění.
Radost udělají třeba čokoládové bonbóny nebo cukroví.
Hezkou krabičkou získate rázem další dekoraci svatebního stolu.
Similarly it is also a wedding almonds.
Not necessarily be sugar almonds, even if it's tradition.
Enjoying do chocolate candies or candy.
Nice box you obtain another decorate the wedding table.Ať už bude cesta od oltáře zasypána okvětními lístky růží nebo na novomanžele poprší tisíce zrníček rýže pro zachování plodnosti, nebudou je mít hosté po kapsách.
Papírové kornouty jsou nejen praktické, ale i líbivé.
Whatever will be route from the altar backfilled rose petals at the newlyweds will rain or thousands of grains of rice for preserve fertility, is will not be to have guests in their pockets. 
Paper cones are not only practical but also appealing.
Svatební focení bývá zdlouhavé a únavné.
Můžeme si ho zpestřit veselými fotorekvizitami.
Dámské elegantní brýlky ala 60. léta a pánské "topganky".
Ano, ano, také vidíte mladého Toma Cruise v nezapomenutelném trháku Top Gan?
A ta Lowe story :o)
Wedding photo shoot is lengthy and tedious.
We can liven it amusing fotoprops.
Ladies elegant glasses ala 60s and men "topganky".
Yes, yes, you see a young Tom Cruise in Top Gan unforgettable blockbuster?
And the lowe story: o)
A teď už jen spát a spát...
Dospat svatební přípravy, dospat svatební den, dospat báječnou svatební noc.
And now I just sleep and sleep ...
Are over wedding preparations, gorgeous wedding day, a wonderful wedding night.
A je za námi i první letošní svatební kolekce :o)
Osobně si ji i další kolekce budete moci  prohlédnout 
7. 2. 2015 v prostorách
od 10.00 - 18.00 hodin.
Už teď se na Vás těším v expozici společnosti Twin.
 SARRA

This year's first bridal collection is behind us: o)
Personally, her well as other collections you can view 
7. 2. 2015 in the premises 
from 10.00 to 18.00 hours.
Already now looking forward to you in the exposition of Twin.
SARRA