neděle 1. února 2015

SVATEBNÍ KOLEKCE číslo 8... MRS & MR 

...aneb zlatá padesátá

WEDDING COLLECTION number 8... MRS & MR

 ...or golden fifties


....široká kolová sukně, upnutý živůtek, rukavičky, klobouček, vysoké podpatky, silně nalíčené řasy....
...doba plná ženskosti, veselí a elegance...
A taková bude i další svatební kolekce, ženská, elegantní.
Tohle vše mi proběhlo hlavou, 
když jsem vzala do ruky razítko Mrs & Mr Smith.
Téma bylo tedy jasně dáno.
.... wheeled wide skirt, a tight bodice, gloves, hat, high heels, strong makeup eyelashes ....
... a time full of femininity, elegance and festivity ...
And this will be another wedding collection, feminine and elegant.
All this went through my mind when I took the hand stamp Mrs & Mr Smith.
The theme was therefore made clear given.


Vybrala jsem dva krásné papíry italské výroby.
100% recyklovaný Keaykolor a exluzivní papír s originálním efektem ražby Flamengo.
Kombinace barev hnědé, bordó, černé, antracitové a bílé skýtají mnoho kombinací.
Opět jsem nezůstala u jedné.
I chose two beautiful papers Italian production.
100% recycled paper Keaykolor and exclusive to the original excavation effect Flamengo.
The combination of colors brown, burgundy, black, anthracite and white provide many combinations.
Again I did not stay in one.


Přelepením části razítka od sebe oddělíte dámu a pána a dostanete se tak k větší variabilitě razíka.
Uvnitř ještě každý sám a z vnější strany a na obálce už spolu.
Velmi oblíbený font písma na psacím stroji.
By gluing of stamps from each other to separate the lady and gentleman and you get to greater variability stamp.
Inside there is yet itself from the outside and on the cover together anymore.
Very popular font is on a typewriter.


Můžete uzavřít papírovým páskem nebo převázat lněným provázkem.
You can close the paper strip or retie linen twine.I z typů obálek si můžete vybrat. 
Vítám Vaše další návrhy. 
You can to choose of envelopes.
I welcome your further suggestions. Pokračujeme pozvánkou ke svatební tabuli.
Je milé pozvat ty, které chcete mít na recepci, extra kartičkou.
Doplníte informacemi v kolik a kde.
Continue invitation to the wedding table.
It's nice to invite those who you want to have the reception, extra card.
Topped up with information on how much and where.


Přece jen raději přidejte mapku a navigace je dokonalá.
Nevertheless prefer to add a map and navigation is perfect.Hosté jsou na místě a teď už je jen správně usadit.
Ještěže máme jmenovky!
Dámské i pánské provedení.
Guests are in place and now it is just right to settle.
Luckily we have name tags!
Women's and men's designs.
Hosté jsou usazeni a je čas vybrat si z bohaté nabídky menu.
A popřát dobrou chuť.
Guests are seated, and it's time to choose from rich offer menu.
And say good appetite.


Teď pochopíte proč miluji své Silhouette Cameo. 
A s novým softwarem pro designery ještě víc.
S ním vyřežete tyhle skvělé maxi zápichy nebo fotorekvizity.
Použití je na Vás.
Now will understand why I love my Silhouette Cameo.
A new software for designers even more.
With him cutting out these great maxi recess cuts or fotoprops.
Use it to you.
Velké i malé.
Do chuťovek, do mufínů, do dezertů...
Large and small.
To canapes, to muffins, desserts to ...Na závěr sladká tečka v papírové retro kabelce.
Mandle nebo čokoládové bonbóny?
At the end sweet dot paper retro handbag.
Almonds or chocolate candy?
Málem bych zapomněla na kapesníčky pro dojaté uslzené oči maminek.
I almost forgot the tissue for teary eyed mothers.Tak co myslíte, je tahle kolekce tou pravou pro Váš svatební den?
So what do you think, is this collection is just right for your wedding day?
SARRA