neděle 9. listopadu 2014

NEŽ JEŽÍŠEK ZAZVONÍ /poprvé/

...vánoční krabička stromeček...

THAN BABY JEZUS RINGS/ first / 

... Christmas box tree...

...dnes pro Vás mám malé překvapení.
Jak víte návody se to tu příliš nehemží.
Nastal čas změnit to.
I have for you today a little surprise.
How do you know that the tutorials are not teeming.
It is time to to change.

Oslovila mne paní Martina Linková ze společnosti Twint, s.r.o., zda bych pro zákazníky neměla chuť ukázat, jak je možno jejich úžasné produkty použít.
To nelze odmítnout.
Na stránkách www.aladine.cz najdete spoustu tvořivého materiálu.
Seznámíte s tvorbou dalších autorů Irén Vohlídkové, Ilonky Červinkové, Irči Slavíkové a dalších...
To prostě musíte vidět!
She asked me Mrs. Martin Line of TWINT Company, Ltd., if I had a desire to show customers how they can be amazing products to use.
This can not refuse.
The site www.aladine.cz you will find lots of creative material.
Familiar with the works of other authors, Irene Vohlídkové, Ilonka Červinková, Irena Slavikova and more ...
This is a must see!


AladinE.cz

Jdeme nahlédnout pod pokličku mé papírové kuchyně.
We are going peek under the hood my kitchen paper.

Vybrala jsem velmi variabilní krabičku.
"Tělo" je stále stejné, ale motivy můžete střídat dle potřeby.
Jen je třeba, aby spodní linie byla vždy rovná :o)
Blíží se Vánoce,stromeček je jasná volba.
I chose very variable box.
"Body" is still the same, but motives can rotate as needed.
Only need to lower line is always equal to :o)
Christmas is coming, the Christmas tree is the clear choice.
Šablony ke stažení:
Temlates for download:
MATERIÁL:
1/ razítka STAMPO SCRAP, vločky
2/ barevné papíry nebo kartony s potiskem i bez /čím vyšší gramáž, tím pevnější krabička/
3/ razítkovací barvy, lepidlo, 3D lepicí polštářky, půl perličky  nebo kamínky, stužky

MATERIAL:
1 / stamps STAMP SCRAP, flakes
2 / colored paper cartons with or without printing / the higher the weight, more solid box /
3 / ink, glue, 3D adhesive pads, half pearls or pebbles, ribbons

POMŮCKY:
1/ pracovní a řezací podložka
2/ obyčejná tužka, ideálně tvrdá
3/ kovové pravítko /pevné, odolné proti řezu/
4/ kulaté raznice nebo Big shot a vyřezávací šablony ve tvaru kruhu
5/ štětec na lepidlo
6/ pinzeta
7/nůžky, odlamovací nůž
8/ knihařská kostka

TOOLS:
1 / working and cutting pad
2 / pencil, ideally hard
3 / metal ruler / strong cut resistant /
4 / round punch or Big Shot and cut-out templates in the shape of a circle
5 / paint brush on glue
6 / tweezers
7 / shears, snap-off knife
8 / book bone


A MŮŽEME ZAČÍT:
1/ Nejprve si do svého PC stáhněte obě šablony.
Vystřihněte nebo vyřízněte odlamovacím nožem za pomoci kovového pravítka dle vyznačených linií:
plná čára – stříháme
čárkovaná - rýhujeme
AND YOU CAN START:
 First, to your PC, download both templates.
Cut out or cut the snap-off knife using a metal ruler marked by lines:
solid line - we cut
dashed - groove 2/ Šablony obkreslete na vybrané kartony. 
2x stromeček z potištěného a 1x krabičku z jednobarevného ladícího s potištěným
Zkuste použít krásné papíry v pastelových barvách z nabídky aladine.cz .
Já sáhla po Vintage Pink Lyrics A4, 200g a Vintage Blue Dots A4,200g. Skvěle na nich vynikne potisk vloček.
 Templates to trace the selected cartons.
2x Tree of printed and 1 box of plain printed with debug.


 3/ Pustíme se do razítkování. 
Vyberte si tři  velikosti  vloček a připravte razítkovací polštářek. 
Jako podložku použijte papír, na kterém si otisk nejprve vyzkoušíte. 
Také si neumažete pracovní podložku při razítkování pouze částí vloček.
Razítkujete z lícní i z rubové strany. Lícovou stranu celou, rubní bez kmenu.
We'll do the stamping.
Choose three sizes of flakes and prepare the stamp pad.
Use as a pad of paper on which the fingerprint first try.
Also, you not get dirty working pad while only stamping parts flakes.
Stamping of both the front and the reverse side. Obverse of the whole, the reverse without strain.
4/ Vyberte si dvě z použitých vloček a dle obrázku vyrazte raznicemi nebo vyřízněte na Big shotu dvě kružnice odpovídající velikosti. Jde o to, aby byla vločka z lícní strany celá vidět.
Já použila velikost cca 4,1 cm a 3,2 cm.
Choose two of the flakes and cut the punches as shown or cut to big shot two circles corresponding size. It's about to flake from the front side all to see.
I used a size of about 4.1 cm and 3.2 cm.5/ Dvě vybrané vločky natiskněte na bílý papír a vyřízněte tak, aby byly ve středu kruhu.
Použité raznice nebo šablony musí mít takový průměr, aby překrývaly vyříznuté kruhy na stromečku.
 The two selected flakes printed on white paper and cut so that the center of the circle.
Second die or template must have a diameter such that they overlap the cut circles tree.6/ Stromečky si připravte z rubní strany.
Spodní, větší otvor, oblepte 3D čtverečky, vytvoříte tak efekt vnořené, jakoby utopené vločky.
Menší otvor po obvodu potřete lepidlem.
Raději lepte stromeček na vločky, abyste dobře viděli umístění.
Začněte menší „plochou „ vločkou, pak teprve „vnořenou“ na 3D čtverečky.
Trees, prepare the back side.
The lower, larger hole, sealing the 3D squares, create a 3D effect, as if drowned flakes.
The smaller the hole perimeter brush glue.
Prefer Stick the tree on snowflakes to see good location.
Start smaller flakes, then only "nested" 3D squares.7/ Začněte kompletovat.
 Na pracovní podložku si připravte stromečky a rozloženou krabičku tak, jak vidíte na obrázku.
 Start complete.
  On work pad, prepare trees and exploded a box as shown.8/  Obdélníky z obou stran potřete lepidlem až k přehybu a oba stromečky na ně lícem přilepte proti sobě.
Používám lepidlo, je trvanlivější a pevnější.
 The rectangles from both sides brush the glue to fold and they both trees affix them face.
I use glue, is more durable and firmer.9/ Strany krabičky zohýbáte směrem dovnitř. 

Delší strany se zářezy do sebe zaklesněte.
Kratší stranu ve tvaru šipky zasuňte do průřezu protější strany.
Tím je krabička uzavřena.
 The box bend the inwards. 
The long sides of the notches to engage it each other.
Shorter side of the arrow into the cross-section of the opposite side.
This box is closed.10/ Stromečky z lícní strany přeložte proti sobě.
Vytvořte uzavírání.
Buď jen spojíte malým ozdobným kolíčkem, nebo procvakněte dvě dírky v obou stromečcích a uvažte na mašli.
Trees from the front side fold against each other.
Create closure.
Either you join a small decorative clip, or cut through two holes in both the trees and the ribbon .11/ Na závěr už jen přilepte do středu vloček půl perličky nebo kamínky.
A máte hotovo.
 In the end just glue to the center of flakes half pearls or pebbles.
And you're done.Odkaz:http://www.aladine.cz/8-krabicka-s-prekvapenim/

Hodně radosti z tvoření i z darování.
Much of the joy of creation and of giving.
SARRA
9 komentářů:

 1. Skvělé! S dokonalostí sobě vlastní připravený návod. Díky, bude se hodit i do školky :-). papa H.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No tak to je skvělé. Hani, pochlub se pak dětskými výtvory!!!

   Vymazat
 2. Ženo, ty jsi prostě dokonalá :-))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Markét, asi to budu muset dát přečíst své rodině .o))))) Díky!

   Vymazat
 3. Nádherné stromečky...tak něžňounké!

  OdpovědětVymazat